Majstri do domu

Partnery

Spolupracujeme so spoločnosťami a ľuďmi, ktorí prinášajú medzi nás nové podnety, svoju kreativitu a tvorivosť, ktorú môžeme prezentovať Vám pri vytváraní krajšieho domova. Spájame ľudí a vzájomne si vytvárame prostredie slobodnej spolupráce.